Editorials
Predgovor
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
31 sij 2001 03:35:00
4779 views

Međunarodni časopis "Nacionalna sigurnost i budućnost" (National Security and the Future) posvećen je promicanju i razumijevanju načela i prakse izvještajne djelatnosti i nacionalne sigurnosti u suvremenoj povijesti i vanjskoj politici.

Ćasopis izdaje Udruga Sv. Jurja, a jedinstven je iz nekoliko razloga. Prvo, bavi se problemima nacionalne sigurnosti i pitanjima od nacionalnog interesa za tranzicijske zemlje, i drugo, uređuje ga međunarodno uredništvo istaknutih stručnjaka koji su u biokovskoj podjeli svijeta do 1990-tih radili na suprotstavljenim stranama a sada su se prvi puta okupili na jednom zajedničkom projektu. Njihov je napor tim vredniji jer časopisa posvećenih ovim problemima u europskim zemljama ima malo, a u srednjoj i istočnoj Europi gotovo da i nema.

U uredništvu su časopisa: dr. W. Agrell (Lund University, Švedska), Prof. dr. Christopher Andrew (Cambridge, UK), gen. Todor Boyadjiev (Bugarska), Oldrich Cerny (Ceška Republika), Prof. dr. Stevan Dedijer (Svedska/Hrvatska), Richard Kerr (USA), admiral Pierre Lacoste (Francuska), gen. Nikolai Leonov (Ruska Federacija), Miroslav Međimorec (Hrvatska), gen. Leonid Shebarshin (Ruska Federacija), Richard Stolz (USA). Glavni i odgovorni urednici časopisa su prof. dr. Janos Matus (Zrinyi Miklos Sveučilište nacionalne sigurnosti, Budimpešta) i Prof. dr. Miroslav Tuđman (Filozofski fakultet Sveušilište u Zagrebu).

Časopis se tiska na engleskom jeziku a izlazi četiri puta godišnje.

Časopis je izazvao veliki interes i kod hrvatske publike kako zbog autora tako i radi članaka koji su objavljeni u prva četiri broja. Dobili smo brojne zahtjeve da se časopis počne tiskati i na hrvatskom jeziku. Iz financijskih razloga nismo u mogućnosti udovoljiti tom zahtjevu. No, kako bi zadovoljio iskazani interes domovinske i iseljene Hrvatske, to je izdavač časopisa, Udruga Sv. Jurja, odlučio tiskati Zbornik nacionalne sigurnosti i budućnosti.

U ovom Zborniku objavljuje se na hrvatskom izbor radova koji su tiskani u prva četiri broja (tri sveska) časopisa National Security and the Future. Također su u prilogu dati pregledi sadržaja objavljenih radova u prvom godištu NSF-a te upute za autore.

Odlučili smo se ponovo objaviti prvenstveno domaće autore, zato što su njihovi prilozi još uvijek aktualni za probleme nacionalne i regionalne sigurnosti. No, također, objavljujemo i goste urednike u prva dva broja NSF-a, bivšeg predsjednika Republike Italije Francesca Cossige i bivšeg direktora CIA Roberta Gatesa koji su svoje tekstove pripremili samo za naš časopis. Svim autorima još jednom zahvaljujemo na njihovim prilozima.

Vjerujemo da će i ova publikacija, u kojoj se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima nacionalne sigurnosti, pridonijeti boljem razumijevanju nacionalne sigurnosti i međunarodnih odnosa. Isto tako željeli bismo da se čitatelji upoznaju ne samo s idejama i ciljevima nacionalnih politika nego i s djelovanjem i mogućnostima svih onih političkih i državnih čimbenika i službi kojima je trajna zadaća da se bave pitanjima nacionalne sigurnosti. Pogotovo demistifikacija izvještajnih službi može pridonijeti racionalnom sagledavanju njihovih uloga u prošlosti, ali i pravilnoj procjeni što od njih možemo očekivati u budućnosti.

Namjera je izdavača da ovaj Zbornik izlazi svake godine s pregledom najinteresantnijih radova što će biti objavljeni u časopisu National Security and the Future.

Miroslav Tuđman

Gallery / Galerija slika
Nema galerije slika / No image Gallery