News
Objavljen zbornik "Miroslav Tuđman i paradigma znanja"
01 lip 2023 12:23:00
600 views
Kao 61. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljen je zbornik MIROSLAV TUĐMAN I PARADIGMA ZNANJA. Zbornik su uredili Željko Holjevac, Nives Mikelić Preradović, Gordan Akrap i Ivo Lučić
U zborniku se uz životopis i bibliografiju radova prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana te uvodni prilog biografsko-memorijalne naravi objavljuju znanstveni radovi u spomen na višedimenzionalna djelovanja prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana u društvenom, znanstvenom, profesionalnom i političkom kontekstu

Predgovor

U povodu prve godišnjice smrti prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana održan je u Zagrebu 31. siječnja i 1. veljače 2022. međunarodni znanstveni skup Miroslav Tuđman i paradigma znanja. Skup je organizirao Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Udrugom sv. Jurja iz Zagreba, a zbog pandemije bolesti COVID-19 održan je u virtualnom okruženju putem platforme Webex u organizaciji Zagrebačkog sigurnosnog foruma.
Osim što je prije tri desetljeća bio među utemeljiteljima Instituta Pilar, pokojni profesor Miroslav Tuđman bio je osnivač Udruge sv. Jurja i časopisa National Security and the Future. Bio je dugogodišnji profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je osnovao Katedru za organizaciju znanja. Pridonio je stvaranju i obrani Hrvatske kao i njezinoj međunarodnoj afirmaciji. Imajući na umu prije svega doprinos koji je profesor Miroslav Tuđman dao društvenim i humanističkim znanostima, u zborniku se uz životopis i bibliografiju radova prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana te uvodni prilog biografsko-memorijalne naravi objavljuju znanstveni radovi u spomen na višedimenzionalna djelovanja prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana u društvenom, znanstvenom, profesionalnom i političkom kontekstu, a posvećeni su temama iz domena koje je on obrađivao u svome radu i temama koje se uklapaju u kontekst doba u kojem je živio i stvarao.
U ovom zborniku u čast prof. dr. sc. Miroslavu Tuđmanu objavljuju se sljedeći znanstveni radovi: A Horizon Scan Based on a Systems Analysis: to Anticipate Threats Against Organizations Involved in the Well-Functioning of Society (David Vaandrager – Willem Leeuwenkamp – Giliam de Valk), Uloga dezinformacije u kreiranju korpusa javnoga znanja (Silvana Marić Tokić – Ivica Skoko), Stvaranje i održavanje kolaborativne radne okoline (Sanja Kišiček), Informacijska znanost: od ishodišta prema korisničkom iskustvu (Tomislava Lauc), Organizacija znanja kao model upravljanja baštinom: baštinska pismenost (Darko Babić), Obilježja upravljanja informacijama u hrvatskom turizmu (Đani Bunja), Iskazi znanja u suvremenom muzeju i digitalna tehnologija (Željka Miklošević – Mihaela Kulej), Umjetna inteligencija i privatnost: izazovi za zaštitu podataka u informacijskom dobu (Marija Boban), Publikacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Novome Zelandu: od bibliografije do bibliometrije (Ana Barbarić – Ivana Hebrang Grgić), Miroslav Tuđman i znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91.”: konferencijska priopćenja i objavljeni radovi (Dražen Živić – Ivana Bendra), The Eve of Moscow’s Eight Eyes, Shields and Swords Alliance. The summit of the security apparatuses of the Soviet bloc countries (7-12 March 1955) as an event constituting the communist intelligence community (Władysław Bułhak), Krizna stanja u teoriji i praksi obrambeno-zaštitnog sustava socijalističke Jugoslavije (Davor Marijan), Gastarbajteri kao sigurnosno pitanje jugoslavenske komunističke vlasti 1970-ih (Josip Mihaljević), Atavizam prošlosti: rasprave o dalmatinskom autonomaštvu na marginama Hrvatskog proljeća (Stipe Kljaić), Franjo Tuđman u Informacijama Službe državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske u kontekstu političkih promjena sredinom 1980-ih (Domagoj Knežević), Military Intelligence Estimates and Strategic Decisions: the Case of Vukovar 1991–1995 (Gordan Akrap – Ivica Mandić), Informativno-propagandno djelovanje muslimansko-bošnjačke strane tijekom rata u BiH: primjer Oslobođenja (1992. i 1993. godine) (Mijo Beljo), Hrvatska izvještajna služba u obrani Republike Hrvatske (Ivo Lučić), Ratna strategija bosanskog suverena: prilog čitanju Tuđmanove Druge strane Rubikona (Ugo Vlaisavljević), Znanstvena metodologija nasuprot pseudodokazima u predmetu IT04-74-T (Roman Domović) i Pozicije Hrvatske u odnosu na mogućnost realizacije ideje „srpskog sveta” (Saša Mrduljaš).
Miroslav Tuđman je cijeli svoj život bio i živio kao znanstvenik. I u doba kad je aktivno sudjelovao u obrani Republike Hrvatske, u izgradnji moderne hrvatske obavještajne zajednice, u sivoj, nejavnoj diplomaciji te u mirnoj reintegraciji hrvatskoga Podunavlja, ali i poslije u političkom životu – nikad nije prestao biti znanstvenik. Pritom su mu u središtu zanimanja bili informacija, informacijska i komunikacijska znanost, teorija informacijske znanosti, organizacija znanja te prepoznavanje i oblikovanje strategijskih odrednica na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ljubazno zahvaljujemo autorima koji su napisali radove te našim partnerima i pokroviteljima. Osobitu zahvalu dugujemo glavnom direktoru Agencije za komercijalnu djelatnost gospodinu Juri Sertiću. Velika hvala i mnogima koje ne možemo sve spomenuti, a koji su također pomogli da se ovaj zbornik objavi ili su nam na različite načine izašli u susret.
Urednici

Sadržaj

 • Ivan ROGIĆ: O jednoj pukotini u opusu Miroslava Tuđmana
 • David VAANDRAGER, Willem LEEUWENKAMP, Giliam DE VALK: A Horizon Scan Based on a Systems Analysis: to Anticipate Threats Against Organizations Involved in the Well-Functioning of Society
 • Silvana MARIĆ TOKIĆ, Ivica SKOKO: Uloga dezinformacije u kreiranju korpusa javnoga znanja
 • Sanja KIŠIČEK: Stvaranje i održavanje kolaborativne radne okoline
 • Tomislava LAUC: Informacijska znanost: od ishodišta prema korisničkom iskustvu
 • Darko BABIĆ: Organizacija znanja kao model upravljanja baštinom: baštinska pismenost
 • Đani BUNJA: Obilježja upravljanja informacijama u hrvatskom turizmu
 • Željka MIKLOŠEVIĆ, Mihaela KULEJ: Iskazi znanja u suvremenom muzeju i digitalna tehnologija
 • Marija BOBAN: Umjetna inteligencija i privatnost: izazovi za zaštitu podataka u informacijskom dobu
 • Ana BARBARIĆ, Ivana HEBRANG GRGIĆ: Publikacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Novome Zelandu: od bibliografije do bibliometrije
 • Dražen ŽIVIĆ, Ivana BENDRA: Miroslav Tuđman i znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91.”: konferencijska priopćenja i objavljeni radovi
 • Władysław BUŁHAK: The Eve of Moscow’s Eight Eyes, Shields and Swords Alliance. The summit of the security apparatuses of the Soviet bloc countries (7-12 March 1955) as an event constituting the communist intelligence community
 • Davor MARIJAN: Krizna stanja u teoriji i praksi obrambeno-zaštitnog sustava socijalističke Jugoslavije
 • Josip MIHALJEVIĆ: Gastarbajteri kao sigurnosno pitanje jugoslavenske komunističke vlasti 1970-ih
 • Stipe KLJAIĆ: Atavizam prošlosti: rasprave o dalmatinskom autonomaštvu na marginama Hrvatskog proljeća
 • Domagoj KNEŽEVIĆ: Franjo Tuđman u Informacijama Službe državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske u kontekstu političkih promjena sredinom 1980-ih
 • Gordan AKRAP, Ivica MANDIĆ: Military Intelligence Estimates and Strategic Decisions: the Case of Vukovar 1991 – 1995
 • Mijo BELJO: Informativno-propagandno djelovanje muslimansko-bošnjačke strane tijekom rata u BiH: primjer Oslobođenja (1992. i 1993. godine)
 • Ivo LUČIĆ: Hrvatska izvještajna služba u obrani Republike Hrvatske
 • Ugo VLAISAVLJEVIĆ: Ratna strategija bosanskog suverena: prilog čitanju Tuđmanove Druge strane Rubikona
 • Roman DOMOVIĆ: Znanstvena metodologija nasuprot pseudodokazima u predmetu IT-04-74-T
 • Saša MRDULJAŠ: Pozicije Hrvatske u odnosu na mogućnost realizacije ideje „srpskog sveta”


MIROSLAV TUĐMAN I PARADIGMA ZNANJA

Uredili: Željko Holjevac – Nives Mikelić Preradović – Gordan Akrap – Ivo Lučić
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 61.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga sv. Jurja
Zagreb, 2023. – 448 str.
ISBN 978-953-8404-14-6 

 


Gallery / Galerija slika